YMBER-dressurcup D-/UK-klasser 31. mai - 1. juni

YMBER-dressurcup D-/UK-klasser 31. mai - 1. juni

Ryttersportsklubben NOR arrangerer 1. og 2. avdeling av YMBER-dressurcup under vårt D-stevne i dressur med UK-klasser 31. mai - 1. juni 2014. Påmeldingsfristen er 26. mai.

 

Vi ønsker alle velkommen til vårt stevne som avholdes på Nordreisa hestesenter.

 

Stevneinvitasjonen finner dere på linken nedenfor:

http://www.horsepro.no/index.php?Site=ShowSchedule&eventId=9636&ajax=false

 

STATUTTER YMBER-DRESSURCUP 2014

1. Generelt

YMBER-dressurcup har som målsetting å gi rytterne et tilbud innenfor klasser fra LC t.o.m LA. Cupen skal være et tilbud som er lagt til rette for at alle skal kunne delta og som skal gi rytterne stevneerfaring og inspirere rytterne til å starte på flere stevner. Cupstevnene arrangeres av Ryttersportsklubben NOR, og utvalgte klubber i Troms og Finnmark vil bli invitert til å delta.

 

2. Gjennomføring

a) Cupklassene skal settes opp på fire forskjellige stevner i perioden mai til august. Hvert stevne har sin avdeling i cupen. Todagers-stevner har to avdelinger.

b) Det skal gis tilbud om cupklasser fra LC-nivå t.o.m LA-nivå.

c) Det må fremgå klart i stevneinvitasjonen hvilke klasser som er cupklasser.

d) Cupklassene kan være åpne for ekvipasjer som ikke starter i cupen, dersom arrangøren ønsker det.

e) Cupen arrangeres som utvidet klubbstevne med fem inviterte klubber i tillegg til arrangørklubben.

f) Cupklassene er ikke inndelt etter nivå, alle klassenivåer er tellende. Klasser med færre enn tre startende er også tellende da det er prosenten i programmet som er tellende i cupen.

g) Kun godkjente programmer til minimum 50 % er tellende i cupen.

h) Ekvipasjen kan delta i inntil to klasser i alle fire avdelingene, totalt åtte klasser, men det er prosentresultatene fra seks cupklasser som er tellende i cupen sammenlagt. Det vil si for de ryttere som har deltatt i sju/åtte cupklasser, strykes den laveste/de to laveste prosentresultatene. Har rytteren bare deltatt i seks cupklasser, blir prosentresultatet fra disse fire tellende. 

i) Ekvipasjen med høyest prosent sammenlagt i seks tellende klasser etter fjerde avdeling, er vinneren av cupen.

 

3. Deltakere

a) Deltakere fra arrangørklubben og inviterte klubber er tellende i cupen.

b) For å delta i cupen, betales avgiften pålydende 125 kroner pr. klasse.

 

4. Startbegrensning

a) Ekvipasjer som har oppnådd mer enn 58 % i LA eller på høyere nivå de siste to kalenderår, kan ikke starte LC-klassene.

b) Hver ekvipasje kan starte inntil to klasser pr. avdeling.

 

5. Premiering

a) Vinneren premieres med vinnerdekken sponset av Ymber.

b) Kåring av vinneren skjer etter 4. avdeling (august).

c) Foreløpige plasseringer i cupen offentliggjøres på www.ryttersportsklubben.no.

d) Cupklassene premieres jamfør KR. Cupklasser med to deltakere premieres med sløyfe til vinneren.

 

YMBER-dressurcup er sponset av Ymber.

 

19.05.2014 09:52