NY DATO: Sekretariatskurs onsdag 4. februar

Ryttersportsklubben NOR arrangerer sekretariatskurs onsdag 4. februar på kommunehuset, Formannskapssalen kl. 17.30.

Kurset er for klubbens medlemmer som ønsker å jobbe i sekretariatet under stevnene som klubben arrangerer. Vi vil gjennomgå hvordan man bruker HorsePro på stevner og hvilke deler av konkurransereglementet vi bør ha kjennskap til. Kurset er gratis.

Kurset varer i 1,5 timer. Påmelding på mail til klubbens mail ryttersportsklubben.nor@hotmail.com innen fredag 30. januar.

27.01.2015 21:14