Undersøkelse om bruk av hest i reiseliv

RSKN har mottatt en spørreundersøkelse om bruk av hest innen opplevelsesbasert reiseliv.

Undersøkelsen er knyttet til et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk, Nordlandsforskning og Nord-Norsk Hestesenter.

Målgruppe: hesteeiere, tilbydere av rideturer, næringsaktører innen opplevelsesturisme.

Linken under er til en spørreundersøkelse hvor de ønsker å vite mer om interessen, holdninger og erfaringer med bruk av hest innen opplevelsesbasert reiseliv i Nord-Norge. Spørreundersøkelsen er rettet mot aktører som jobber med eller er interessert i opplevelsesbasert reiseliv, hest og/eller en kombinasjon av disse.

Tre målgrupper skiller seg ut som viktige informanter for oss:

-Tilbydere av opplevelsesturisme: Reiselivsaktører uten hest, med tilbud innen natur/kulturbasert opplevelsesturisme.

-Hesteeiere/interesserte med framtidig ønske om å utvikle et tilbud innen hesteturisme.

-Aktører med etablert opplevelsesturisme innen hest.

Spørreundersøkelsen er knyttet opp mot et forskningsprosjekt hvor vi ønsker å se nærmere på muligheter og utfordringer ved bruk av hest innen opplevelsesbasert reiseliv i Nord-Norge. Vi vil også se nærmere på bruken av nordlandshest/lyngshest som den opprinnelige nord-norske hesterasen. Vår målsetting med prosjektet bidra til en bedre tilrettelegging av hesteturisme i Nord-Norge, samt en bedre bevisstgjøring rundt verdien av bruk av en utrydningstruet, nasjonal hesterase.

Link til spørreundersøkelsen:

https://web.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?ID=4422187-56645698-ddaPykWP&cont=2&sid=&lc=0&frontpage=1&responseid=57397378&qual=532&rtcdx=&iid=137098076

29.12.2012 14:52