Årsmøte mandag 9. mars

Ryttersportsklubben NOR avholder årsmøte mandag 9. mars 2020 kl. 16:30. Sted: Formannskapssalen, kommunehuset.  

Til medlemmer i Ryttersportsklubben NOR

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Ryttersportsklubben NOR

Styret viser til innkalling til årsmøte av 2. februar 2020 på klubbens facebookside ryttersportsklubben.no.

Årsmøtet avholdes den 9. mars 2020 i Formannskapssalen, kommunehuset.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker                                                                                                                                                                          

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:
- Leder
- Styremedlem 1 og 3
- Ungdomsrepresentant i styret
- 2 varamedlemmer til styret
- Et medlem til valgkomitéen
- Kontrollutvalg (2 medlemmer og 1 vara)
- Representanter til kretstinget og idrettsrådets årsmøte

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

  • Styrets forslag til forretningsorden
  • Idrettslagets årsberetning
  • Regnskap med revisors beretning
  • Styrets forslag til medlemskontingent
  • Styrets forslag til budsjett
  • Styrets forslag til organisasjonsplan/klubbhåndbok
  • Valgkomiteens innstilling og styrets forslag til vedtak

 

Med vennlig hilsen
styret i Ryttersportsklubben NOR

Trykk her for å se vedleggene til årsmøtet!

 

03.03.2020 18:49