Innkalling til årsmøte søndag 19. mars 2017

Ryttersportsklubben NOR innkaller til årsmøte søndag 19. mars kl. 16.30 i Formannskapssalen, kommunehuset.

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er satt til 1. mars 2017. Saker sendes på mail til ryttersportsklubben.nor@hotmail.com.

Kandidater til valg av styret sendes til valgkomiteen på mail: siljehansen50@hotmail.com.

Saksliste og møtepapirer legges ut på hjemmesida innen 5. mars.

Vi minner også om klubbdagen som startet kl. 14.00 samme dag og sted med kurs om trening. Se eget innlegg med info.

Vel møtt!

19.02.2017 11.36