Ryttermelding 2. og 3. avdeling YMBER-dressurcup og klubbmesterskap

Ryttermelding 2. og 3. avdeling YMBER-dressurcup og klubbmesterskap

Ryttermelding for 2. og 3. avdeling av YMBER-dressurcup og klubbmesterskap i dressur for RSKN.

Ryttersportsklubben NOR ønsker alle ekvipasjer velkommen til 2. og 3, avdeling av YMBER-dressurcup:

Veibeskrivelse Stevnet arrangeres på Stall Ishav i Kildal. Veibeskrivelse nordfra (Alta): Kjør til Storslett og over Storslett bru (blåbrua), ta første avkjøring til venstre mot Øvre Kildal. Følg veien 4,8 km. Stevneplassen ligger på venstre side av veien.

Program for stevnet:

Start lørdag kl. 14.30 OBS! Ny tid. Start søndag kl. 10.00.
Se foreløpige startlister på http://www.horsepro.no/index.php?Site=ShowCompetitionList&eventId=8777

Sekretariatet: Sekretariatet åpner kl. 13.00 lørdag og kl. 09.00 på søndag.
Cash is king! Vi tar kun imot kontant betaling i sekretariatet og kafeen. Husk å betale startavgiften før klassens start.

Funksjonærer: Overdommer: Lill Beate Josefsen Steward: Cecilie Garden Hammari og Caroline Hammari Stewardassistent: Stine Davidsen. Sekretariatsansvarlig: Karoline Berg Norum.

Viktige telefonnummer: Kontaktperson for stevnet: Cecilie G. Hammari 93293536. Sekretariatsansvarlig: Karoline Berg Norum 95012052.

Klasseinformasjon:

Klasse 1 og 5: Ryttertest-klassene er omgjort til programridning.
Klasse 9 og 10: LB-klassene (D-stevne) utgår pga få påmeldte.
Klasse 4 og 8: LA-klassene (D-stevne) har kun 2 startende, men premieres med liten premie.

 

Hjertelig velkommen til vårt dressurstevne!

Foreløpige startlister finner du på linken nedenfor:

http://www.horsepro.no/index.php?Site=ShowCompetitionList&eventId=8777

 

Statutter for YMBER-dressurcup

1. Generelt

YMBER-dressurcup har som målsetting å gi rytterne et tilbud innenfor klasser fra LC t.o.m LA. Cupen skal være et tilbud som er lagt til rette for at alle skal kunne delta og som skal gi rytterne stevneerfaring og inspirere rytterne til å starte på flere stevner. Cupstevnene arrangeres av Ryttersportsklubben NOR, og utvalgte klubber i Troms og Finnmark vil bli invitert til å delta.

 

2. Gjennomføring

a) Cupklassene skal settes opp på tre forskjellige stevner i perioden juli til oktober. Hvert stevne har sin avdeling i cupen.

b) Det skal gis tilbud om cupklasser fra LC-nivå t.o.m LA-nivå.

c) Det må fremgå klart i stevneinvitasjonen hvilke klasser som er cupklasser.

d) Cupklassene kan være åpne for ekvipasjer som ikke starter i cupen, dersom arrangøren ønsker det.

e) Cupen arrangeres som utvidet klubbstevne med fem inviterte klubber i tillegg til arrangørklubben.

f) Cupklassene er ikke inndelt etter nivå, alle klassenivåer er tellende. Klasser med færre enn tre startende er også tellende da det er prosenten i programmet som er tellende i cupen.

g) Kun godkjente programmer til minimum 50 % er tellende i cupen.

h) Ekvipasjen kan delta i inntil to klasser i alle tre avdelingene, totalt seks klasser, men det er prosentresultatene fra fire cupklasser som er tellende i cupen sammenlagt. Det vil si for de ryttere som har deltatt i fem/seks cupklasser, strykes den laveste/de to laveste prosentresultatene. Har rytteren bare deltatt i fire cupklasser, blir prosentresultatet fra disse fire tellende. 

i) Ekvipasjen med høyest prosent sammenlagt i fire tellende klasser etter tredje avdeling, er vinneren av cupen.

 

3. Deltakere

a) Deltakere fra arrangørklubben og inviterte klubber er tellende i cupen.

b) For å delta i cupen, betales avgiften pålydende 125 kroner pr. klasse.

 

4. Startbegrensning

a) Ekvipasjer som har oppnådd mer enn 58 % i LA eller på høyere nivå de siste to kalenderår, kan ikke starte LC-klassene.

b) Hver ekvipasje kan starte inntil to klasser pr. avdeling.

 

5. Premiering

a) Vinneren premieres med vinnerdekken sponset av YMBER.

b) Kåring av vinneren skjer etter 3. avdeling (oktober).

c) Foreløpige plasseringer i cupen offentliggjøres på www.ryttersportsklubben.no.

d) Cupklassene premieres jamfør KR. Cupklasser med to deltakere premieres med sløyfe til vinneren.

 

01.10.2013 22:19