Arbeidsliste stevnet 14. februar 2015

Nå er arbeidslista til stevnet klar. Felles oppmøte kl. 13.55.

Arbeidsliste UK- stevne Dressur 14.02.15

Førstehjelpsansvarlig: Stine Davidsen

 

HEST LD, Lilletur

Dommer: Caroline Hammari

Steward: Cecilie G. Hammari

Skriver/Protokollhenter: Stine Davidsen

Speaker/sekretariat: Karoline B. Norum, Irene O. Hauge

Portåpner/ Innpisker: Anneli Hermansen

Kiosk: Ragnhild Hammari

 

HEST LC:1

Dommer: Caroline Hammari

Steward: Cecilie G. Hammari

Skriver/Protokollhenter: Stine Davidsen

Speaker/sekretariat: Karoline B. Norum, Irene O. Hauge

Portåpner/Innpisker: Anneli Hermansen

Kiosk: Linn Vangen

 

HEST LC:3

Dommer: Lill Beate Josefsen

Steward: Cecilie G. Hammari

Skriver/Protokollhenter: Stine Davidsen

Speaker/sekretariat: Karoline B. Norum, Irene O. Hauge

Portåpner/Innpisker:

Kiosk:  Linn Vangen

 

HEST LB:1

Dommer: Caroline Hammari

Steward: Cecilie G. Hammari

Skriver/Protokollhenter: Irene O. Hauge

Speaker/sekretariat: Karoline B. Norum, Stine Davidsen

Portåpner/ Innpisker: Elisabeth Kjellevold

Kiosk: Solveig Kjellevold

 

HEST LA:1

Dommer: Caroline Hammari

Steward: Cecilie Vangen

Skriver/Protokollhenter: Irene O. Hauge

Speaker/sekretariat: Karoline B. Norum, Stine Davidsen

Portåpner/Innpisker: Elisabeth Kjellevold

Kiosk: Solveig Kjellevold

13.02.2015 20:42