Årmøtet 20. mars kl. 20

Velkommen til årsmøte i Ryttersportsklubben NOR onsdag 20. mars kl. 20.00 på formannskapssalen (kommunehuset).

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettige
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle årsmelding
  5. Behandle regnskapet
  6. Fastsette kontingent
  7. Vedta budsjett
  8. Valg
  9. Anlegg
  10. Vedta ny lovnorm

Det blir servert kaffe og kaker under møtet.

Engasjer deg og bruk din stemmerett - Vel møtt!

 

19.03.2013 19:20