PÅMINNELSE: Ekstraordinært årsmøte onsdag 9. september 2015

Ryttersportsklubben NOR minner om ekstraordinært årsmøte onsdag 9. september 2015 kl. 17.00 på Formannskapssalen, Kommunehuset.

Sak til behandling er klubbens lovnorm. Den må fornyes i tråd med NIFs lovnorm. Se tidligere innlegg for saksliste og sakspapirer.

Enkel servering. Velkommen!

07.09.2015 09:09