Drømmer om å bygge klubbhus

Drømmer om å bygge klubbhus

Ryttersportsklubben NOR drømmer om å bygg seg et eget klubbhus og har startet ei innsamling av penger til klubbhus. 

Klubben har inngått en flerårig leieavtale og fått muligheten til å sette opp et klubbhus på tomta hos Stall Hestebakken i Røyelen, ca 7 kilometer fra Storslett sentrum. . Formålet med klubbhuset er å samle klubbens medlemmer og eiendeler under et tak. Klubben ønsker å sette fokus på bredden i klubben og legge til rette for klubbaktiviteter både med og uten hest.

Ryttersportsklubben NOR har som formål å videreutvikle ryttere innenfor konkurranseridning, slik at rytterne kommer opp på et høyere ridemessig nivå. Videre skal klubben drive organisert konkurranseridning etter Norges Rytterforbunds (NRYF) regler. Et klubbhus vil styrke formålet med klubben og gi oss muligheter for økt aktivitet på flere nivåer.

Klubbens andre mål er å skape interesse for konkurranseridning og dermed få bredde innen ryttersporten. Det vil klubben få til ved å arrangere rekrutteringsstevner og treningssamlinger for sine medlemmer, samt holde seminarer innenfor NRYFs konkurransereglement. Det har vært vanskelig å få til lavterskeltilbud til medlemmene uten et eget tilholdssted med baner og klubbhus, men nå har vi muligheten til å kunne gi et bredere tilbud til flere.

Planen er å kjøpe inn brakker som skal settes sammen til klubbhus. Detter er en rimelig løsning og gir også mulighet for å flytte bygget til egen tomt på sikt.

Vi håper mange ønsker å støtte vår lille innsamlingsaksjon og vårt frivillige arbeid for sporten! Det er mange som har hatt gleden av å starte på våre stevner opp gjennom årene, og det ønsker vi å bidra med i framtiden også.

Du kan lese mer om innsamlingsaksjonen, som foregår på Spleis, ved å følge linken her.

17.06.2019 23:37