Førjulshoppet 6. desember med klubbmesterskap i sprang

Førjulshoppet 6. desember med klubbmesterskap i sprang

Ryttersportsklubben NOR arrangerer Førjulshoppet søndag 6. desember med innlagt klubbmesterskap i sprang for RSKN på Nordreisa hestesenter. Vi tilbyr fra bomklasser til 80 cm sprang. Førjulshoppet er åpent for alle. Start kl. 11.00. Oppmøte kl. 10.00 for de som starter sits og stil.

Påmelding:

Påmelding på påmeldingsskjema på Nordreisa hestesenter innen fredag 4. desember kl. 18.00, eller på mail til ryttersportsklubben.nor@hotmail.com eller ved online påmelding i klasse 5 - 10.
Husk å skrive på foresatt og ønsket høyde i klubbmesterskapet.
Førjulshoppet er åpen for alle. Klubbmesterskapet er kun åpne for RSKNs ryttere.

Stil og sits:

”Stil og sits” er en klasse alle kan delta i. Den deles opp i tre klasser; A – B og C. Har du aldri startet ”Stil og sits” før, må du starte i klasse A. Du blir da bedømt for nettopp stil og sits, dvs. hvordan du sitter på hesten, og hvordan du tar hensyn til andre og sikkerhet. I klasse A rir dere i gruppe på opptil 4 stk, og dere får beskjed om alt dere skal gjøre. Det er også mulig å få leier i denne klassen.

Disse klassene egner seg til alle som er trygge på å trave med hest, og til de som også kan galoppere med hest.
DU TRENGER IKKE GRØNT KORT FOR Å STARTE ”STIL OG SITS” OG KOSTYMEHOPPET.

Alle får rosett og diplom i klasse 1, 2, 3 og 4. Ingen rangering. Åpen for alle.

Klasse 5, 6, 7 og 8 er utvida klubbklasser. Se invitasjon i Horsepro her.

Klasse 9 og 10 er klubbklasser kun åpne for RSKN (klubbmesterskap).

Teknisk personell:
Overdommer: Caroline Hammari, Feilogstildommere: Anette Hammari, Caroline Hammari og Cecilie Vangen.

Banebyggere: Anette Hammari Caroline Hammari, Cecilie Garden Hammari og Lene Andersen.

Klasse 1 Sits   og stil klasse A: 100 kr
 
Skritt og trav, travbommer. Loddrett sits og 2-punktsist.

Klasse   2 Sits og stil klasse B: 100 kr   
 
Skritt, trav og galopp. Loddrett sits, 2-pkt og 3-pkt sits.
Trav over   travbommer, samt hoppe to små hinder på maks 40 cm.

Klasse 3 Sits og stil klasse   C: 100 kr

Skritt, trav og galopp. Loddrett sits, 2-pkt og
3-pkt sits. Trav over travbommer, samt hoppe
to små hinder på maks 50 cm.  
Rytter skal vise bedre rideferdigheter og balanse enn i klasse B.

Klasse 4 40 cm sprang Kostymehopping,
premiering av beste kostyme. Clear round, 2 forsøk.  100 kr

Klasse 5 50 cm sprang – UK-klasse. Clear round, 2 forsøk.  100 kr

Klasse 6 60 cm sprang – UK-klasse. Clear round, 2 forsøk.  100 kr

Klasse 7 70 cm sprang – UK-klasse. Feil og stil. 150 kr

Klasse 8 80 cm sprang – UK-klasse. Feil og stil. 150 kr

Klasse 9 1. avdeling klubbmesterskap RSKN. Feil og stil. 300 kr
Minimumshøyder: Ponni   60 cm, hest 70 cm. Kun åpen for RSKN.

Klasse 10 2. avdeling klubbmesterskap RSKN. 273.3.3.
Minimumshøyder: Ponni 60   cm, hest 70 cm. Kun åpen for RSKN.
(Over to omganger)

23.11.2015 18:07