Medlemskontingent 2014

Nytt år og på tide å fornye medlemsskapet i klubben!

 

Årets kontingenter er følgende:

Aktivt medlem 400 kr

Familiemedlemsskap 300 kr

Enkeltmedlemskap 250 kr

De som var medlemmer i 2013 vil få en sms med betalingsinformasjon.

Nye medlemmer finner informasjon om medlemskap og innbetaling på siden som heter "Medlemmer".

01.01.2014 23:27