Endringer i dressurreglementet

Norges rytterforbund har kommet med endringer av konkurransereglementet for dressur 1. februar 2015

Det er vedtatt nye kvalifiseringskrav til NM dressur og visse andre endringer i KR IV med gyldighet fra 01.02.2015. NM-D-U25 for aldersgruppen U25 er også tatt inn. NM-D-U25 er på betingelse av at NM for denne aldersgruppen godkjennes av FS.

Siden NM i år kommer tidlig i sesongen, er disse endringene fastsatt allerede nå. Det vil komme noen flere endringer uten spesiell betydning for NM i nytt KR IV 2015 gjeldende fra 1. mars

Følgende nye tekst vil bli tatt inn i KR I § 122, men reglementsendringer for KR I blir ikke lagt ut før nærmere 01.03.2015:

«7. Rytter kan konkurrere som under 25 år (U25) fra og med det kalenderår vedkommende fyller 16 år til og med utgangen av det kalenderår vedkommende fyller 25 år.»

Vi anbefaler ryttere som har tenkt å starte NM om å gå inn å lese endringene. Vi legger de ikke ut her. Her er link til konkurransereglementet for dressur:

http://www.rytter.no/reglementsendringer-kr-iv-dressur/

 

Nedenfor finner du andre endringer i KR IV som har kommet 1. februar 2015:

Nytt klassenivå - Middels C:

§ 422 – Klassenivåer og dressurprogram

2. Middels C omfatter LA: 6, LA:6 ponni og FEIs mesterskapsprogrammer for ponni og ligger mellom Lett A og Middels B. og Det stillers krav til øvelser som travers, versade og enkle galoppombytter via skritt. Det stilles større krav til å beherske overganger enn i de lette klassene.

Nye kvalifikasjonskrav til L- og E-stevne:

§ 423 – Kvalifisering

4. Klasser utenom mesterskap

b) L-stevne:

Kvalifikasjonskravet må være oppnådd to ganger på D-stevne eller høyere. Hest og rytter kan ha oppnådd kravet sammen eller hver for seg. Rytter som har oppnådd minst 65% i VA minst én gang, er kvalifisert til alle klassenivå med alle hester.

For LA:0-LA:5: Minst 58% i LA eller høyere.

For MC FEIs mesterskapsprogram for ponni: Minst 58% på minst samme klassenivå, eller minst 60% i LA. Ett kvalifiserende resultat fra hvert klassenivå teller også.

c) E-stevne:

Kvalifikasjonskravet må være oppnådd to ganger på L-stevne eller høyere. Hest og rytter kan ha oppnådd kravet sammen eller hver for seg. Rytter som har oppnådd minst 65% i VA minst én gang, er kvalifisert til alle klassenivå med alle hester.

e) Resultater oppnådd på nasjonale stevner i utlandet:

Etter vurdering av NRYF.

 

5. Kvalifiserende dressurprogram

a) Alle dressurprogram på ett klassenivå virker kvalifiserende på linje med alle andre program på samme eller lavere nivå. FH-17 og FH-18 er kvalifiserende som standard LA, og FH-20, FH-21 og FH-22 som MB:C.

Også kravet til ridejakke er endret for juniorklasser:

§ 425 – Antrekk

b) Ridejakke er en figurskåret jakke, knappet fremme og utstyrt med splitt bak, av stoff eller lær. Jakke som slutter ved midjen, regnes ikke som ridejakke. I FEIs juniorprogrammer (klasser åpne kun for juniorer) og alle klasser f.o.m. MA er frakk tillatt i stedet for jakke. Ved Distriktsstevner t.o.m. LA er det tillatt å ri uten ride-jakke.

Karaktergivning for LA:6 og LA:6 ponni byttes ut med MC under karaktergivning:

§ 450 – Generelt om karaktergivning, bedømming og resultat

1. Karaktertabell

I følgende klasser kan halve karakterer fra 0,5 til 9,5 brukes, både for øvelsene og for alment inntrykk: MC, inkludert FEIs mesterskapsprogrammer for ponni, alle program MB–VA og alle FEIs program for FH.

I FEIs programmer for unghester kan alle desimaler mellom 0 og 10 brukes.

I Ryttertester kan alle desimaler mellom 0 og 10 brukes.

 

03.02.2015 14:10