Klubbkveld 24. januar på kommunehuset

Klubbkveld 24. januar på kommunehuset

Ryttersportsklubben NOR har klubbkveld torsdag 24. januar kl. 19.00 på kommunehuset (Formannskapssalen).

 

Karoline og Cecilie forteller om lederkurset de deltok på i Oslo, og kommer med forslag til hvordan vi kan organisere og drive en ungdomskomité i klubben.

Vi setter opp en aktivitetsplan for 2013 sammen, og planlegger stevnesesongen 2013.

Det blir gratis servering av blant annet frukt og drikke.

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt! :)

15.01.2013 18.04