Årsmøte 14. mars 2018

Ryttersportsklubben NOR innkaller til årsmøte onsdag 14. mars 2018 kl. 17.30 i Formannskapssalen, kommunehuset. 

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 15 dager før møtet. Saksliste og sakspapirer blir lagt ut på klubbens hjemmeside før årsmøtet. 

Det blir enkel servering under møtet. 

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen!

Med vennlig hilsen styret i RSKN.

17.02.2018 10:51