D-stevne i kjøring med utvida klubbklasser 14. oktober 2012

D-stevne i kjøring med utvida klubbklasser 14. oktober 2012

Ryttersportsklubben NOR inviterer til D-stevne i kjøring med utvida klubbklasser søndag 14. oktober 2012.

 Vi tilbyr følgende klasser:

Søndag 14.10.12 kl. 10.00:

Kl 1. Miniklasse dressur hest/ponni (LD)                     

Kl. 2 utdanningsklasse dressur hest/ponni (LC)            

Kl. 3 Miniklasse presisjon hest/ponni                 A0     

Kl. 4 utdanningsklasse +50                              C0     

Kombinasjoner: klasse 1 og 3, kl. 2 og 4

U.K. klasser: 1 og 3

Dressurprogram klasse 1 - Miniklasse LD:

http://www.rytter.no/LinkClick.aspx?fileticket=tHQQScHdZ38%3d&tabid=298

Bedømmingsskjema miniklasse:

http://www.rytter.no/LinkClick.aspx?fileticket=A7hc0VfNSNk%3d&tabid=298

Stevneinvitasjon legges ut på hjemmesida når den er godkjent.

19.08.2012 11:30