Rytterfest under Reisadressuren 2017

Rytterfest under Reisadressuren 2017

Ryttersportsklubben NOR arrangerer rytterfest lørdag 1. juli kl. 19.00 på På Taket Kafé. Påmeldingsfrist torsdag kl. 18.00 til stevneleder Irene Olaussen Hauge på sms til tlf. 476 36 969.

Det blir pizzabuffet til kr. 99 per person. Drikke kommer i tillegg.

Festen er åpen for deltakere med følge, funksjonærer, publikummere og sponsorer.

Vi håper å se mange på festen. Velkommen!

27.06.2017 21:52