Statutter klubbmesterskap sprang 2014

Statutter KLUBBMESTERSKAP i sprangridning

for Ryttersportsklubben NOR

 

1.  Deltakere

Klubbmesterskapet er åpent for alle medlemmer som har betalt kontingent til Ryttersportsklubben NOR i arrangementsåret.

 

2. Mesterskapet

Klubbmesterskapet går i hesteklasser. Ponniekvipasjer har mulighet til å delta i hesteklassene på hestens premisser.

 

3. Krav til mesterskapet

Klubbm-hest:

Klubbmesterskapet går over to avdelinger:
1. avd.: 70 cm hest Bed. Feil og stil

2. avd.: 70 cm hest Bed. 273.3.3 (1. gr.omg ikke på tid, 2. gr.omg. på tid)

4. Kvalifisering

Ingen krav til kvalifisering.

 

5. Gjennomføring, resultatberegning og premiering

Klubbmesterskapet arrangeres over 1 eller 2 dager.

5.1 Startbegrensning: 2. avdeling er lukket for ekvipasjer som ikke starter mesterskapet. En rytter kan delta med flere hester.

5.2 Bedømming: 1. avdeling bedømmes med bedømming 280 – Feil og stil. Kun feilpoengene fra 1. avdeling er tellende i mesterskapene og tas med videre til 2. avdeling. Bedømmingen i 2. avd. er 273.3.3. hvor andre omgang er over redusert antall hinder. Alle ekvipasjer som gjennomfører første omgang i finalen er startberettiget til andre omgang. Gjennomført er de som ikke er eliminert, utelukket eller har trukket seg ref. KR I § 121.16.

5.3 Startrekkefølgen: Startrekkefølgen i 1.avdeling skjer ved loddtrekning blant ekvipasjene etter KRs bestemmelser. Ekvipasjer som ikke starter i mesterskapet, skal starte samlet sist i 1. avdeling. I 2.avdeling starter rytterne i omvendt resultatrekkefølge etter foregående avdeling/omgang, slik at rytter med best samlet resultat starter sist. Ryttere med poenglikhet starter i samme rekkefølge som i foregående avdeling/omgang.

5.4 Resultatberegning: Resultatberegningen regnes ut fra samlet antall feilpoeng i grunnomgangen i 1.avd. og begge omgangene i 2.avd. Ved poenglikhet etter de tre omgangene, avgjøres plasseringen om medaljene etter tiden i 2. omgang i 2. avdeling. Det er tiden i 2. omgang i 2. avdeling og antall feilpoeng sammenlagt fra 1. og 2. avdeling som avgjør hvem som er vinneren. Er tid og feilpoeng like, likeplasseres ekvipasjene. 

5.5 Startavgift og premiering. Startavgiften i mesterskapet er klasseavgiftene i begge klassene og et tillegg på 50 kroner – Totalt 300 kroner eks. stevne25-eren.  Premieringen i mesterskapet er følgende: Medaljer og pokaler. Klubbmesteren tildeles i tillegg et dekken.

 

Se også KR for generelle bestemmelser, bl.a. for mesterskap i KR 1, § 152. Se også KR IV.

 

Statutter godkjent av:

Sportskomiteen

 

09.08.2014 21:23