Foring av hester

Vi kom over et innlegg om foring av hest. Kanskje er det noen nyttige tips til dere hesteeiere:

Foring med høyensilage/rundballefor. Det er lite vanlig tørrhøy å få tak i for tia,og prisen har gått opp.De fleste forer derfor med rundb.for,og heldigvis har bøndene blitt flinkere til å lage for egnet til hest.Noen gir fri tilgang-fint for hesten,men ofte blir de for feite.For dem som veier opp foret:obs! på at du må vite tørrstoffinnholdet for å gi riktig mengde i forhold til kg høy.Eks.10 kg høy :60 % t.s.x100=16.6 kg rundb.for.Det er tørrstoffet som er maten og det du skal betale for.Skal hestene gå mye ute i kulda trenger de mere grovfor.For dem som må fore med våtere rundb.er det fint om hesten kan få et måltid med tørrhøy i den kalde tia,ikke bra for magen med for mye frossent for.Og finne t.s.innholdet kan man gjøre sjøl ved å tørke en veid mengde rundb.for og veie det etterpå:vekta på det tørre:vekta på det våtex100.Ellers er det lett å sende inn forprøve:www.eurofins.no. koster noen hundrelapper.Vi må også huske at grovforet har lavere mineralinnhold nå enn før,spes.kalsium,fosfor og magnesium.Så gi et daglig tilskudd,spes.om du gir lite kr.for.Lykke til med foringa!!

20.10.2012 11:05