Medlemskap 2016

Nytt år, nye muligheter, nytt medlemskap!

Januar måned er tiden for å fornye sitt medlemskap i Ryttersportsklubben NOR. Om du ikke var medlem i 2015, men ønsker å bli medlem hos oss i 2016 kan du enkelt melde deg inn ved å følge oppskrifta nedenfor.

 

Prisen for medlemskontingenten hos oss i 2016 er:

Enkeltmedlemskap: 250 kr

Familiemedlemskap: 300 kr

Aktivt medlemskap: 400 kr
Aktiv Pluss: 450 kr (inkluderer et aktivt medlem med familie)

Medlemskap inkluderer Norges rytterforbunds medlemsblad "Hestesport". Et blad pr. husstand.

Du kan bli medlem i Ryttersportsklubben NOR ved å betale medlemskontingenten inn til konto:

4740.11.07114

Merk betalingen med "medlemskontingent, navn, mailadresse, alder" og fyll ut skjemaet som ligger på linken her!

Du kan også be om å få tilsendt giro når du sender inn skjemaet nedenfor.

Velkommen som medlem hos oss!

 

 

 

14.01.2016 14:01