Sponsorer dressurcupene

POLARIS-dressurcup sponses av Motorsenteret AS. Trykk på linken for å se deres hjemmeside. 

Ymber YMBER-dressurcup for ponni sponses av Ymber

SpareBank1-dressurcup er sponset av SpareBank1 Nordr-Norge, avdeling Storslett. Trykk på linken. 

Statutter klubbmesterskap i sprangridning for Ryttersportsklubben NOR

 

 1. Deltakere

Klubbmesterskapet er åpent for alle medlemmer som har betalt kontingent til Ryttersportsklubben NOR i arrangementsåret.

 

 1. Mesterskapet

Klubbmesterskapet går i hesteklasser. Ponniekvipasjer har mulighet til å delta i hesteklassene på hestens premisser (med redusert hinderhøyde. Hestene må hoppe minimum 70 cm og ponniene minimum 60 cm).

 

 1. Krav til mesterskapet

Klubbm-hest:

Klubbmesterskapet går over to avdelinger: 1. avd.: 70 cm hest Bed. 280 Feil og stil

 1. avd.: 70 cm hest Bed. 238.2.2 (1. gr.omg ikke på tid, omh. på tid)
 2. Kvalifisering

Ingen krav til kvalifisering.

 

 1. Gjennomføring, resultatberegning og premiering

Klubbmesterskapet arrangeres over 1 eller 2 dager.

5.1 Startbegrensning: 2. avdeling er lukket for ekvipasjer som ikke starter mesterskapet. En rytter kan delta med flere hester.

5.2 Bedømming: 1. avdeling bedømmes med bedømming 280 – Feil og stil. Kun feilpoengene fra 1. avdeling er tellende i mesterskapene og tas med videre til 2. avdeling. Bedømmingen i 2. avd. er 238.2.2. Alle ekvipasjer som gjennomfører første omgang i finalen er startberettiget til andre omgang. Gjennomført er de som ikke er eliminert, utelukket eller har trukket seg ref. KR I § 121.16.

5.3 Startrekkefølgen: Startrekkefølgen i 1.avdeling skjer ved loddtrekning blant ekvipasjene etter KRs bestemmelser. Ekvipasjer som ikke starter i mesterskapet, skal starte samlet sist i 1. avdeling. I 2.avdeling starter rytterne i omvendt resultatrekkefølge etter foregående avdeling/omgang, slik at rytter med best samlet resultat starter sist. Ryttere med poenglikhet starter i samme rekkefølge som i foregående avdeling/omgang.

5.4 Resultatberegning: Resultatberegningen regnes ut fra samlet antall feilpoeng i grunnomgangen i 1.avd. og grunnomgang og omhopping i 2.avd. Ved poenglikhet etter de tre omgangene, avgjøres plasseringen om medaljene etter tiden i omhopping i 2. avdeling. Det er tiden i omhoppingen i 2. avdeling og antall feilpoeng sammenlagt fra 1. og 2. avdeling som avgjør hvem som er vinneren. Er tid og feilpoeng like, likeplasseres ekvipasjene. 

5.5 Startavgift og premiering. Startavgiften i mesterskapet er klasseavgiftene i begge klassene og et tillegg på 50 kroner – Totalt 300 kroner eks. stevne25-eren.  Premieringen i mesterskapet er følgende: Medaljer og pokaler. Klubbmesteren tildeles i tillegg et dekken.

 

Se også KR for generelle bestemmelser, bl.a. for mesterskap i KR 1, § 152. Se også KR IV.

 

Statutter godkjent av styret.

 

 

POLARIS-dressurcup 2020

1. Generelt

POLARIS-dressurcup har som målsetting å gi rytterne et tilbud innenfor klasser på LC- og LB-nivå. Cupen skal være et tilbud som er lagt til rette for at alle skal kunne delta og som skal gi rytterne stevneerfaring og inspirere rytterne til å starte på flere stevner. Cupen er kun åpen for hesteekivpasjer. Cupstevnene arrangeres av Ryttersportsklubben NOR.

 

2. Gjennomføring

a) Cupen arrangeres over 3 avdelinger og en finale. Ekvipasjen må starte finalen for å være tellende i cupen.

b) Det skal gis tilbud om cupklasser fra LC-nivå t.o.m LB-nivå.

c) Det må fremgå klart i stevneinvitasjonen hvilke klasser som er cupklasser.

d) Cupklassene kan være åpne for ekvipasjer som ikke starter i cupen, dersom arrangøren ønsker det.

e) Cup-klassene går som D-stevne.

f) Cupklassene er ikke inndelt etter nivå, begge klassenivåer er tellende (både LC og LB). Klasser med færre enn tre startende er også tellende da det er prosenten i programmet som er tellende i cupen.

g) Kun godkjente programmer til minimum 50 % er tellende i cupen.

h) Ekvipasjen kan delta i inntil to klasser i alle 3 avdelingene og i finalen, totalt åtte klasser, men det er prosentresultatene fra fire cupklasser som er tellende i cupen sammenlagt. For de ekvipasjene som har deltatt i mer enn fire cupklasser, strykes de laveste prosentresultatene. Har ekvipasjen bare deltatt i fire cupklasser, blir prosentresultatet fra disse fire tellende. Minimum én av de tellende klassene må rides under finalen.

i) Ekvipasjen med høyest prosent sammenlagt i fire tellende klasser inkludert resultatet fra finalen, er vinneren av cupen.

 

3. Deltakere

a) Deltakere fra arrangørklubben og inviterte klubber er tellende i cupen.

b) For å delta i cupen, betales avgiften pålydende 140/150 kroner pr. klasse (+ NRYF-avgiften i LB).

 

4. Startbegrensning

a) Ekvipasjer som har oppnådd mer enn 58 % i LA eller på høyere nivå de siste to kalenderår, kan ikke starte LC-klassene.

b) Hver ekvipasje kan starte inntil to klasser pr. avdeling.

 

5. Premiering

a) Vinneren premieres med vinnerdekken og pokal sponset av Motorsenteret AS

b) Kåring av vinneren skjer i finalen i august.

c) Foreløpige plasseringer i cupen offentliggjøres på www.ryttersportsklubben.no.

d) Cupklassene premieres jamfør KR. Cupklasser med to deltakere premieres med sløyfe til vinneren.

 

POLARIS-dressurcup er sponset av Motorsenteret AS.

Statutter YMBER-dressurcup for ponni 2019

1. Generelt

YMBER-dressurcup har som målsetting å gi ponnirytterne et tilbud innenfor klasser på LC- og LB-nivå. Cupen skal være et tilbud som er lagt til rette for at alle skal kunne delta og som skal gi rytterne stevneerfaring og inspirere rytterne til å starte på flere stevner. Cupen er kun åpen for ponniekivpasjer. Cupstevnene arrangeres av Ryttersportsklubben NOR.

 

2. Gjennomføring

a) Cupen arrangeres over 3 avdelinger og en finale. Ekvipasjen må starte finalen for å være tellende i cupen.

b) Det skal gis tilbud om cupklasser fra LC-nivå t.o.m LB-nivå.

c) Det må fremgå klart i stevneinvitasjonen hvilke klasser som er cupklasser.

d) Cupklassene kan være åpne for ekvipasjer som ikke starter i cupen, dersom arrangøren ønsker det.

e) Cup-klassene går som D-stevne.

f) Cupklassene er ikke inndelt etter nivå, begge klassenivåer er tellende (både LC og LB). Klasser med færre enn tre startende er også tellende da det er prosenten i programmet som er tellende i cupen.

g) Kun godkjente programmer til minimum 50 % er tellende i cupen.

h) Ekvipasjen kan delta i inntil to klasser i alle 3 avdelingene og i finalen, totalt åtte klasser, men det er prosentresultatene fra fire cupklasser som er tellende i cupen sammenlagt. For de ekvipasjene som har deltatt i mer enn fire cupklasser, strykes de laveste prosentresultatene. Har ekvipasjen bare deltatt i fire cupklasser, blir prosentresultatet fra disse fire tellende. Minimum én av de tellende klassene må rides under finalen.

i) Ekvipasjen med høyest prosent sammenlagt i fire tellende klasser inkludert resultatet fra finalen, er vinneren av cupen.

 

3. Deltakere

a) Deltakere fra arrangørklubben og inviterte klubber er tellende i cupen.

b) For å delta i cupen, betales avgiften pålydende 140/150 kroner pr. klasse (+ NRYF-avgiften i LB).

 

4. Startbegrensning

a) Ekvipasjer som har oppnådd mer enn 58 % i LA eller på høyere nivå de siste to kalenderår, kan ikke starte LC-klassene.

b) Hver ekvipasje kan starte inntil to klasser pr. avdeling.

 

5. Premiering

a) Vinneren premieres med vinnerdekken og pokal sponset av Ymber.

b) Kåring av vinneren skjer i finalen i august.

c) Foreløpige plasseringer i cupen offentliggjøres på www.ryttersportsklubben.no.

d) Cupklassene premieres jamfør KR. Cupklasser med to deltakere premieres med sløyfe til vinneren.

 

YMBER-dressurcup for ponni er sponset av Ymber.

______________________________________________________________________

Statutter ACCOUNTOR-dressurcup 2019

1. Generelt

ACCOUNTOR-dressurcup har som målsetting å gi rytterne et tilbud innenfor klasser på LA til MB-nivå. Cupen skal være et tilbud som er lagt til rette for at alle skal kunne delta og som skal gi rytterne stevneerfaring og inspirere rytterne til å starte på flere stevner. Cupstevnene arrangeres av Ryttersportsklubben NOR.

 

2. Gjennomføring

a)   Cupen arrangeres over 3 avdelinger og en finale. Ekvipasjen må starte finalen for å være tellende i cupen.

b)   Det skal gis tilbud om cupklasser fra LA- til MB-nivå.

c)   Det må fremgå klart i stevneinvitasjonen hvilke klasser som er cupklasser.

d)   Cupklassene kan være åpne for ekvipasjer som ikke starter i cupen, dersom arrangøren ønsker det.

e)   Cupklassene er ikke inndelt etter nivå, alle klassenivåer fra LA til MB er tellende. MC er også med i cupen. Klasser med færre enn tre startende er også tellende da det er prosenten i programmet som er tellende i cupen.

f)    Kun godkjente programmer til minimum 50 % er tellende i cupen.

g)   Ekvipasjen kan delta i inntil to klasser i alle 3 avdelingene og i finalen, totalt åtte klasser, men det er prosentresultatene fra fire cupklasser som er tellende i cupen sammenlagt. For de ekvipasjene som har deltatt i mer enn fire cupklasser, strykes de laveste prosentresultatene. Har ekvipasjen bare deltatt i fire cupklasser, blir prosentresultatet fra disse fire tellende. Minimum én av de tellende klassene må rides under finalen.

h)   Ekvipasjen med høyest prosent sammenlagt i fire tellende klasser inkludert resultatet fra finalen, er vinneren av cupen.

 

3. Deltakere

a) Deltakere fra arrangørklubben og inviterte klubber er tellende i cupen.

b) For å delta i cupen, betales avgiften pålydende 150 kroner pr. klasse (+NRYF-avgiften).

 

4. Startbegrensning

a) Hver ekvipasje kan starte inntil to klasser pr. avdeling.

 

5. Premiering

a) Vinneren premieres med vinnerdekken og pokal sponset av Accountor, Reisa regnskap.

b) Kåring av vinneren skjer i finalen i august.

c) Foreløpige plasseringer i cupen offentliggjøres på www.ryttersportsklubben.no.

d) Cupklassene premieres jamfør KR. Cupklasser med to deltakere premieres med sløyfe til vinneren.

 

ACCOUNTOR-dressurcup er sponset av Accountor, Reisa regnskap.

Statutter klubbmesterskap i dressur

Statutter KLUBBMESTERSKAP i dressurridning

for Ryttersportsklubben NOR

 

 1. Deltakere

Klubbmesterskapet er åpent for alle medlemmer som har betalt kontingent til Ryttersportsklubben NOR i arrangementsåret.

 

 1. Mesterskapet

Klubbmesterskapet går i hesteklasser. Ponniekvipasjer har mulighet til å delta i hesteklassene på hestens premisser.

 

 1. Krav til mesterskapet

Klubbm-hest:

Klubbmesterskapet går over to klasser. Ekvipasjene velger selv hvilke to klasser de ønsker å starte ut i fra klassetilbudet som er gitt i invitasjonen. Det er prosenten i klassene som er tellende.

 

 1. Kvalifisering

Ingen krav til kvalifisering.

 

 1. Gjennomføring, resultatberegning og premiering

Klubbmesterskapet arrangeres over 1 eller 2 dager.

5.1 Startbegrensning: Ekvipasjer som har ridd til 58% eller mer i LA, kan ikke starte LC. Ekvipasjer som har ridd til 58% eller mer i MB eller høyere kan ikke starte LB eller LC. En rytter kan delta med flere hester.
5.2 Resultatberegning
: Klubbmester er den med høyest prosent sammenlagt. Dersom to eller flere har lik prosent sammenlagt på medaljeplass, er det den med høyest prosentresultat under allment inntrykk i begge klassene som vinner.
Klasser som ikke har tre startende regnes som klasse i mesterskapet, da det er prosenten i programmet som er tellende.

5.3 Startavgift og premiering. Startavgiften i mesterskapet er klasseavgiftene i begge klassene og et tillegg på 50/100 kroner – Totalt 350 kroner eks. stevne25-eren.  Premieringen i mesterskapet er følgende: Medaljer og pokaler. Klubbmesteren tildeles i tillegg et dekken.

 

Se også KR for generelle bestemmelser, bl.a. for mesterskap i KR 1, § 152. Se også KR IV.

 

Statuttene er godkjent av styret.

 

T.h. Vinner av Accountor-dressurcup 2016 Thea Beate Pedersen/Willows Dior og vinner av Ymber-dressurcup 2016 Sofie Dyrnes Vangen/Le Peti´Couture

Overskrift