Valgkomiteens forslag til årsmøtet 2013

Nedenfor finner du valgkomiteens forslag til styret 2014:

Valgkomiteens forslag:
Leder: Caroline Hammari  - foreslås gjenvalgt (1 år)
Nestleder: Karoline Berg Norum – ikke på valg
Kasserer: Ragnhild Hammari - foreslås gjenvalgt (2 år)
Styremedlem 1: Ida Severinsen – Forslag: Cecilie Garden Hammari (2 år)

Styremedlem 2: Lene Andersen – ikke på valg
Styremedlem 3: Rita Olaussen – Forslag: Stine Davidsen (2 år)
Varamedlem 1: Cecilie Garden Hammari – Forslag: ? (1 år)
Varamedlem 2: Stine Davidsen – Forslag: Rita Olaussen (1 år)
Varamedlem 3: Christine Borch – Foreslås gjenvalgt (1 år)

Valgkomitéen: Silje Hansen – på valg, foreslås gjenvalgt 3 år
Irene Olaussen Hauge – ikke på valg, 2 år igjen
Sanna Gausdal – ikke på valg, 1 år igjen
Revisor 1: Bjørn Garden – foreslås gjenvalgt (1 år)
Revisor 2: ?
Representant idrettsrådet: Lisbeth Berg – Foreslås gjenvalgt (1 år)
Ungdomsrepresentant: Cecilie Garden Hammari – Foreslås gjenvalgt (1 år)
Sportskomité, anleggskomité og ungdomskomité oppnevnes av styret.

21.03.2014 21:24