Årsmøte 17. mars!

Ryttersportsklubben NOR avholder sitt årsmøte tirsdag 17. mars 2015 kl. 17.30 på Formannskapssalen. Sett av datoen alle medlemmer!

Dersom du har saker til årsmøte må disse være klubben ihende senest 1. mars. Send saker på klubbens mail: ryttersportsklubben.nor@hotmail.com.

Saksliste og saker vil bli tilgjengelige offentliggjort 2. mars.

Alle som har betalt medlemskontingenten senest 14 dager før årsmøtet er stemmeberettiget.

Dersom du har forslag til valgkomiteen, ta kontakt med leder for valgkomiteen, Silje Hansen.

17.02.2015 10:11