Fagkonferanse for trenere og ridelærere

Følg linken for å se mer informasjon om fagkonferansen i Drøbak:
http://www.rytter.no/OmNRYF/Nyheter/tabid/78/ID/3788/Fagkonferansen-for-trenere-og-ridelrere-2014.aspx

11.11.2014 12:03