Nytt konkurransereglement fra NRYF

NRYF har fått nytt KR som er gyldig fra 1. mars 2014. Det er mange endringer der som påvirker stevnene, spesielt på klubbnivå hvor blant annet høyeste tillatte klasse nå er 1,00m/LC. Se mange flere endringer ved å følge linken:

http://www.rytter.no/Ryttersport/ReglementKR.aspx

Husk at ryttere, ansvarlig person med lisens, autorisert teknisk personell og stevnearrangører har plikt til å kjenne de relevante bestemmelsene i KR I (Generelt konkurransereglement) og de aktuelle grenreglement.

13.03.2014 10.01