Styret for 2015

17. mars ble årsmøtet avholdt og regnskap og årsmelding godkjent.

Slik ser styret for 2015 ut:

Leder: Caroline Hammari
Nestleder: Karoline Berg Norum
Kasserer Ragnhild Hammari
Styremedlemmer: Cecilie Garden Hammari, Lene Andersen og Stine Davidsen.

Varamedlemmer: Cecilie Vangen, Christine Borch og Rita Olaussen

Revisorer: Bjørn Garden og Lill-Beate Josefsen

Ungdomsrepresentant i styret: Cecilie Garden Hammari

Representant fra klubben under idrettsrådets årsmøte: Caroline Hammari

Valgkomiteen: Ida Severinsen (3 år), Silje Hansen (2 år), Irene Olaussen (1 år)

18.03.2015 08:13