Sakspapirer årsmøtet 26. mars kl. 18.00

Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Organisasjonsplanen, regnskapet og busjettet kan du få tilsendt på mail. Hjemmesiden taklet ikke oppsettet, så vi får dessverre ikke lagt det ut.
Saksliste for årsmøte i Ryttersportsklubben NOR

Onsdag 26. mars 2014, Formannskapssalen

 

  1. Godkjenning av stemmeberettige
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle årsmelding
  5. Behandle regnskapet
  6. Fastsette kontingent
  7. Vedta budsjett
  8. Valg
  9. Klubbens organisasjonsplan

Årsmelding fra styreleder 2013

Styrets sammensetning 2013:

Leder: Caroline Hammari

Nestleder:Karoline Berg Norum

Kasserer/sekretær: Ragnhild Hammari

Styremedlem 1:  Ida Severinsen

Styremedlem 2: Lene Andersen

Styremedlem 3: Rita Olaussen

Vara 1: Cecilie Garden Hammari

Vara 2: Stine Davidsen

Vara 3: Christine Borch

Valgkomiteen: Silje Hansen Irene Olaussen Hauge Sanna Gausdal

Styret har i år avholdt 3 styremøter og behandlet 24 styresaker. I tillegg har vi hatt en del saker pr sms. Ved utgangen av året hadde klubben 51 medlemmer.

Stevner:
RSKN har arrangert 2 stevner i år. Et UK-stevne og et D-stevne med UK-klasser. Fire stevner ble avlyst. Et kjørestevne ble avlyst pga sykdom, et dressurstevne, et kjørestevne og klubbmesterskapet i sprang utgikk pga få påmeldte. Under dressurstevnene arrangerte vi en cup sponset av Ymber. Målet var å rekruttere flere medlemmer og startende i dressur, noe vi lyktes med. Klubben har i tillegg til stevnene arrangert en programridningskveld. 

Stevner og kretstreninger:

I 2013 har vi ikke hatt noen som har representert klubben i mesterskapene i distriktet. Men Martine Olaisen, Christine Borch, Ida Severinsen og Irene O. Hauge har startet på stevner fra Bodø i sør til Hammerfest i nord. Martine Olaisen og Call Me Ciara fikk en 2. plass i Tromsø, Irene O. Hauge og Ice Quick fikk en fjerdeplass på landsstevnet i Hammerfest, og Christine Borch og Sørgards Sotar har blant annet en førsteplass i sprang og en andreplass i kjøring å vise til på bortebane. I tillegg til at vi har hatt ryttere som har startet borte på D-stevner og dermed får dekket både lisens og reiseutgifter, har vi også hatt ryttere som har deltatt på kretstreninger ute i distriktet og fått kursavgiften dekket av klubben.

Klubbmesterskapene:
Klubbmesterskapet i sprang utgikk pga få påmeldte til tross for at klubben investerte i nytt hindermateriell i 2013. Noe vi håper kan øke aktiviteten på sprangsiden i årene fremover.

Klubbmesterskapet i dressur ble i år arrangert i LB:1 og LB:4.

Resultater Klubbmesterskap dressur 2013:

                    Rytter                            Hest  Avd1   Avd2             TOTAL

Gull     Hammari, Cecilie Garden (RSKN ) Cortini   65,000 66,667   131,667

Sølv     Borch, Christine (RSKN )         Odin Tyler  56,250 57,407  113,657

Bronse Borch, Christine (RSKN )   Sørgards Sotar  53,333  54,074   107,407

Klubbkvelder og julebord:
I 2013 hadde klubben 3 sosiale aktiviteter som ble gjennomført. I januar ble det arrangert klubbkveld hvor vi satte opp handlingsplan for 2013. I februar arrangerte vi nyttårsbord da vi ikke hadde julebord i 2012. I desember arrangerte klubben julebord hvor vi delte ut vandrepokalene for årets rytter og årets arbeidsjern. I tillegg ble en skutertur og en cowboyfest avlyst. Utgiftsposten for de sosiale utgiftene er relativt store i 2013 da styret vedtok å dekke middagen til alle under julebordet.

Prisutdelinger:

Årets rytter i 2013 ble Christine Borch. Sammen med ponniene Sørgards Sotar, Sidnei, Oldervik Far, Odin Tyler og Ishavs Fram oppnådde hun hele 64 poeng totalt. Cecilie Garden Hammari fikk 58 poeng med hestene Cortini og Isn´t she Lovely. Irene Olaussen Hauge og Ice Quick samlet 18 poeng sammen. Vi gratulerer Christine med napp i vandrepokalen og ønsker henne lykke til i 2014!

Årets arbeidsjern i 2013 ble Christine Borch. Hun vant mange stemmer med sitt engasjement og sin arbeidsinnsats. Vi takker for innsatsen i 2013 og håper på mange flere dugnadstimer sammen med henne.

I tillegg ble følgende priser utdelt:

 Årets handyman (Per-Jostein Solheim),  Årets medhjelper (Hugo Elvebakken) og  Årets ivrigste (Christine Borch). Årets nykommere i 2013 var Andrea Nilsen, Aud-Jorun Korneliussen, Kristina Kristiansen, Lene Brustad, Sandra Benedicte Holmgren og Tom Gamst. Det er kjempebra å se at så mange valgte å melde seg inn som aktive medlemmer i 2013.

Utdanning av teknisk personell
Cecilie Garden Hammari tok stewardkurs i Tromsø og fikk godkjent kurset. Christine Borch tok kjørebanebyggeraspirantkurs og kjøredommeraspirantkurs på Olsborg og fikk kursene godkjent. Lene Andersen tok sprangbanebyggeraspirantkurs i Tromsø og må praktisere på et par stevner før hun får godkjent sin autorisasjon.

Grasrotandelen
Vi har fått inn 8.138,32 kr på grasrotandelen i 2013. Men det er fortsatt muligheter for å verve flere tippere til vår klubb. Pr. i dag har vi 22 tippere tilknyttet klubben.

Offentlige tilskudd
Klubben har i 2013 mottatt 21.000 kroner i LAM-midler fra Nordreisa idrettsråd hvorav 19.000 kroner ble gitt i kompetansemidler fordi vi hadde hatt så mange medlemmer ute på ulike kurs og utdanninger i 2012. I tillegg fikk vi 7.000 kroner i kulturmidler av kommunen. Norges rytterforbund gav oss 16.418 kr i spillemidler til innkjøp av hindermateriell.

Sponsing
I 2013 fikk vi inn 34.500 kr i sponsormidler til stevner og på salg av annonseplass på klubbgensere og hestehenger.

Flaskeinnsamling
Klubben fikk inn i overkant av 4.000 kr på flaskeinnsamling i mai, til tross for at det nettopp hadde vært en skoleklasse å samlet flasker. 

Loppemarked
Tradisjonen tro arrangerte klubben loppemarked på høsten i 2013. Medlemmene gjorde en kjempejobb med Ragnhild Hammari i spissen. Loppemarkedet gav en inntekt på nesten 22.000 kr.

Innkjøp av hindermateriell og dressurrail
Klubben brukte ca 57.000 kroner på innkjøp av hindermateriell og dressurrail i 2013. Dette er en flott investering og en nødvendighet dersom vi skal arrangere stevner på distriktsnivå.

Klubbens organisasjonsplan
I 2013 lagde styret en organisasjonsplan for klubben. Denne er et nyttig verktøy for klubben, og skal brukes aktivt av både styret og medlemmene.

Klubben går i år med 24.369,82 kroner i overskudd. Vi har utestående fordringer på ubetalte medlemskontingenter og hengerutleie.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har stilt opp på dugnad under stevnene klubben har arrangert, samt under loppemarkedet og flaskeinnsamlingen. Så ønsker jeg alle medlemmer lykke til i sesongen 2014!

Storslett 19.03.2014

Caroline Hammari

 - styreleder –

 


 

21.03.2014 20:50