Klubbstevne i dressur onsdag 22. mai

Klubbstevne i dressur onsdag 22. mai

Ryttersportsklubben NOR arrangerer internt klubbstevne onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00. Påmeldingsfrist 20. mai 2013.

RYTTERSPORTKLUBBEN NOR                                                            

Inviterer til

KLUBBSTEVNE I DRESSUR

KLUBBSTEVNE, 22. mai 2013

Påmeldinger til: Ryttersportklubben NOR

Postboks 312,  9156   STORSLETT

Bruk NRYF påmeldingsskjema                         

 E-post: ryttersportsklubben.nor@hotmail.com

Frister:  Påmelding: 20.05.2013, Kl. 21:00 
Negativ starterklæring: 21.05.2013, Kl. 18:00
(Påmelding pr mail. )

Stevneavgifter: Kun kontant betaling i sekretariatet før start.

Oppstallingsforhold: Vi kan ikke tilby oppstalling.

Forslag til innkvartering: Henriksen gjestestue, Tlf. 777 67 677
Reisafjord hotel, Tlf. 777 66 000 Sandnes Camping, Tlf. 777 64915

Teknisk personell: 
Overdommer: Lill B. Josefsen
Steward: Caroline Hammari

Baneforhold: Konkurransen avvikles på grus utendørs 20mx40m. Oppvarming puljevis på konkurransebanen.

Kontaktpersoner for stevnet:            
Kontaktperson: Caroline Hammari, Tlf. 91710179
Sekretariat (Karoline Berg Norum) (under stevnet): Tlf. 95012052

Internettside: www.ryttersportsklubben.no

Sekretariatet: Åpner kl. 17.00.

Kafé: Åpent under hele stevne. Salg av diverse matvarer, drikke og kaker.

Dommere, stewardassistenter: Meddommer og stewardassistenter opplyses i ryttermeldingen.

Startende: Det kreves 3 startende for at det skal bli premiering i en klasse. Ved få påmeldte er det mulig å få ridd igjennom programmet med bedømming.

Ryttermelding: Ryttermeldingen med startlister legges ut på www.ryttersportsklubben.no.

Onsdag 22.05, Kl. 18:30

Kl. 01 LC:1 NRYF 2010 - Gavepremier - 100 kr

Kl. 02 LB:1 NRYF 2013 - Gavepremier - 100 kr

Kl. 03 LA:0 NRYF 2009 - Gavepremier  - 100 kr

16.05.2013 18:16