D-stevne dressur med utvida klubbklasser (YMBER-dressurcup og klubbmesteskap)

D-stevne dressur med utvida klubbklasser (YMBER-dressurcup og klubbmesteskap)

Vi ønsker velkommen til D-stevne i dressur med innlagte utvida klubbklasser 5. - 6. oktober.  I stevnet inngår 2. og 3. avdeling av YMBER-dressurcup og klubbmesterskap for RSKN.

 

Vinneren av YMBER-dressurcup kåres søndag 6. oktober. Det er maks 4 klasser som er tellende. Klassene premieres i tillegg. Her gjelder det å sanke gode prosenter! Meld deg på!

Påmeldingsfrist 30. september.

Link til invitasjonen finner du her:
http://www.horsepro.no/index.php?Site=ShowSchedule&eventId=8777&ajax=false

 

Søndag 15. september braker det løs med YMBER-dressurcup og vi vil minne om følgende:

 STATUTTER YMBER-DRESSURCUP 2013

1. Generelt

YMBER-dressurcup har som målsetting å gi rytterne et tilbud innenfor klasser fra LC t.o.m LA. Cupen skal være et tilbud som er lagt til rette for at alle skal kunne delta og som skal gi rytterne stevneerfaring og inspirere rytterne til å starte på flere stevner. Cupstevnene arrangeres av Ryttersportsklubben NOR, og utvalgte klubber i Troms og Finnmark vil bli invitert til å delta.

 

2. Gjennomføring

a) Cupklassene skal settes opp på tre forskjellige stevner i perioden juli til oktober. Hvert stevne har sin avdeling i cupen.

b) Det skal gis tilbud om cupklasser fra LC-nivå t.o.m LA-nivå.

c) Det må fremgå klart i stevneinvitasjonen hvilke klasser som er cupklasser.

d) Cupklassene kan være åpne for ekvipasjer som ikke starter i cupen, dersom arrangøren ønsker det.

e) Cupen arrangeres som utvidet klubbstevne med fem inviterte klubber i tillegg til arrangørklubben.

f) Cupklassene er ikke inndelt etter nivå, alle klassenivåer er tellende. Klasser med færre enn tre startende er også tellende da det er prosenten i programmet som er tellende i cupen.

g) Kun godkjente programmer til minimum 50 % er tellende i cupen.

h) Ekvipasjen kan delta i inntil to klasser i alle tre avdelingene, totalt seks klasser, men det er prosentresultatene fra fire cupklasser som er tellende i cupen sammenlagt. Det vil si for de ryttere som har deltatt i fem/seks cupklasser, strykes den laveste/de to laveste prosentresultatene. Har rytteren bare deltatt i fire cupklasser, blir prosentresultatet fra disse fire tellende. 

i) Ekvipasjen med høyest prosent sammenlagt i fire tellende klasser etter tredje avdeling, er vinneren av cupen.

 

3. Deltakere

a) Deltakere fra arrangørklubben og inviterte klubber er tellende i cupen.

b) For å delta i cupen, betales avgiften pålydende 125 kroner pr. klasse.

 

4. Startbegrensning

a) Ekvipasjer som har oppnådd mer enn 58 % i LA eller på høyere nivå de siste to kalenderår, kan ikke starte LC-klassene.

b) Hver ekvipasje kan starte inntil to klasser pr. avdeling.

 

5. Premiering

a) Vinneren premieres med vinnerdekken sponset av Ymber.

b) Kåring av vinneren skjer etter 3. avdeling (oktober).

c) Foreløpige plasseringer i cupen offentliggjøres på www.ryttersportsklubben.no.

d) Cupklassene premieres jamfør KR. Cupklasser med to deltakere premieres med sløyfe til vinneren.

 

YMBER-dressurcup er sponset av Ymber.

Slik ser resultatene ut i YMBER-dressurcup etter 1. avdeling:

Pl.

Ekvipasjer

LC

LB

LA

Sum

1.

Cecilie Garden Hammari – Cortini (RSKN)

-

58,889

66,429

125,317

2.

Irene Olaussen Hauge – Ice Quick (RSKN)

-

62,593

56,492

119,085

3.

Elisabeth Nilsen – Fakhoor Ibn Farid (NORD)

62,800

55,556

-

118,356

4.

Marte Mikalsen – Odin Tyler (NORD)

58,000

53,333

-

111,333

5.

Christine Borch –   Sørgards Sotar (RSKN)

58,000

52,222

-

110,222

 

22.09.2013 15:13