Årsmøte 2. mars 2016

Ryttersportsklubben NOR innkaller herved til årsmøte onsdag 2. mars kl. 18.00 på kommunehuset, formannskapssalen.

Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende senest 15. februar. Saker sendes til klubbens mail: ryttersportsklubben.nor@hotmail.com.

Saksliste og saker vil bli offentliggjort 17. februar på vår hjemmeside.

 

 

30.01.2016 15:08