Mottar støtte til bygging av klubbhus fra Sparebank 1 Nord-Norge!

Mottar støtte til bygging av klubbhus fra Sparebank 1 Nord-Norge!

Ryttersportsklubben NOR mottok i sommer en gladmelding fra Sparebank 1 Nord-Norge. Banken vil gi klubben 150.000 kroner i støtte til bygging av klubbhus. Dermed blir drømmen om eget klubbhus realisert!

Dette er en gledelig nyhet for klubben og hestesporten i regionen. Prosjektet vil være en del av Samfunnsløftet og bidra til å utvikle hestesporten i Nord-Norge. For klubbens del vil dette gi muligheter til økt aktivitet i form av at man har et eget lokale til kurs, klubbkvelder og lignende aktiviteter - og ikke minst et tilholdssted hvor medlemmene kan møtes. Dette tror vi vil bidra til økt rekruttering til sporten, samt gi oss en unik sjanse til å styrke samholdet i klubben.

På kalde kurs- og stevnedager vil det være fint å komme inn i varmen i klubbhuset hvor man kan nyte en varm kopp kaffe eller varm mat fra kjøkkenet. Teknisk personell som skal jobbe under stevnene vil ha en formidabel utsikt over konkurransebanen og vil slippe å sitte i ei trang lita campingvogn eller i en iskald hestehenger når dommerjobben skal gjøres.

På bildet ser dere en skisse av hvordan klubbhuset er tenkt innredet. Foreløpig er grunnarbeidet gjort unna og vi håper å få klubbhuset ferdigstilt våren 2020.

Klubbhuset skal plasseres hos Stall Hestebakken i Røyelen, ca 7 kilometer fra Storslett sentrum. Her leier klubben to ridebaner som skal brukes til treninger og konkurranser.

Vi retter en stor takk til Sparebank 1 Nord-Norge for støtten!

#fornordnorge

25.10.2019 00:30