Banehopning og presisjonskjøring søndag 14. oktober

Banehopning og presisjonskjøring søndag 14. oktober

Klubbmesterskapet i sprang og kjørestevnet vi skulle arrangere søndag 14. oktober er avlyst pga få påmeldte. Men vi åpner for presisjonskjøring og banehopning søndag 14. oktober i Røyelen.

Dersom du ønsker å delta må du sende en mail til ryttersportsklubben.nor@hotmail.com innen onsdag 10. oktober. Deltakeravgiften for ikke medlemmer er 100 kroner.

Vi starter opp kl. 11.00 med 40 - 50 - 60 cm osv. Så tar vi presisjonskjøringen etter alle er ferdige å hoppe. Meld deg på og skriv hvilken høyde du ønsker å hoppe eller om du ønsker å kjøre presisjon, eller begge deler.

07.10.2012 14:03