Elisabeth blir ny ungdomsrepresentant

Elisabeth blir ny ungdomsrepresentant

Ryttersportsklubben NOR får ny ungdomsrepresentant fra 15. juli.

Elisabeth Kjellevoll Nyvoll overtar vervet som ungdomsrepresentant etter Sofie Dyrnes Vangen. Sofie flytter til Telemark til høsten for å gå på toppidrettsgymnaset og for å satse for fullt på hest, og ønsker dermed å fratre sitt verv. Vi takker Sofie for innsatsen hun har gjort som ungdomsrepresentant og ønsker henne lykke til i Telemark!

Elisabeths oppgaver som ungdomsrepresentant vil blant annet være å lede ungdomskomitéen i klubben, delta på styremøter og være et bindeledd mellom ungdommene i klubben og styret. Vi ønsker Elisabeth velkommen som ungdomsrepresentant og ser frem til et tett samarbeid med henne!

Foto: Gøril Angell

13.07.2017 06:56