Innkalling til ekstraordinært årsmøte tirsdag 18. august kl. 17.00

Ryttersportsklubben NOR har vedtatt på styremøtet mandag 3. august å avholde et ekstraordinært årsmøte tirsdag 18. august.

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte tirsdag 18. august kl. 17.00 i Formannskapssalen, kommunehuset.

 

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent,  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle forslag til ny lovnorm for Ryttersportsklubben NOR.

 

Sakspapirer (styrets forslag til lovnorm) kan sendes pr mail til de som måtte ønske det. Ta kontakt med Caroline på tlf. 91710179 eller klubbens mail: ryttersportsklubben.nor@hotmail.com.

Nedenfor finner du link til NIFs lovnorm som klubben er pålagt å bruke:

http://idrett.forbundetonline.no/tema/lover/Documents/IDRETT%20-%20640054%20-%20Lovnorm%20-%20idrettslag_%20bokmål.DOCX

Vi håper at så mange medlemmer som mulig har mulighet til å møte. Alle som har betalt medlemskontingenten og har fylt 15 år er stemmeberettiget. Familiemedlemskap har to stemmer.

Det blir enkel servering med kaffe og kaker. Velkommen!

 

06.08.2015 13:19