Medlemskontingenten 2018

Nytt år og nye muligheter - og på tide å betale medlemskontingenten!

Ryttersportsklubben NOR oppfodrer alle til å betale inn medlemskontingenten innen 1. februar 2018. 

Kontingenten betales til klubbens konto:

4740.11.07114. Vipps kan også benyttes.

Merk innbetalingen med "kontingent, navn, mail og fødselsdato", for gamle medlemmer holder det at dere merker med "kontingent". 

Priser for medlemskontingenten 2018 er følgende:

Enkeltmedlemsskap 150 kr

Familiemedlemsskap 200 kr

Aktivt medlemsskap 400 kr

Aktiv Pluss 450 kr (familiemedlemsskap med et aktivt medlem)

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på mail ryttersportsklubben.nor@hotmail.com, eller på tlf. 91710179 til klubbens leder, Caroline Hammari. 

01.01.2018 15:50