Årsmøtet tirsdag 17. mars kl. 17.30

Hjemmesiden vår takler ikke så mange tegn som årsmeldingen består av, og vil heller ikke godta formatet på regnskapet og budsjettet. Alle sakspapirer kan sendes på mail til medlemmer som måtte ønske dette.

Saksliste

  1. Godkjenning av stemmeberettige
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle årsmelding
  5. Behandle regnskapet
  6. Fastsette kontingent
  7. Vedta budsjett
  8. Valg
  9. Klubbens organisasjonsplan

Vel møtt!

16.03.2015 20:14