Nye dressurprogrammer

Nye dressurprogrammer

NRYF har publisert nye dressurprogrammer som gjelder fra 1. mars. Her kommer noen viktige opplysninger til dere dressurryttere:

 

 

LD-programmene er nå fjernet og blir erstattet av ryttertestprogrammene.

LC-programmene har kun blitt justert i fht feilpoeng ved innridning ved A.

Øket skritt blir fritt skritt i LB.

I LA:4 og LA.5 er det gjort et par justeringer i
bedømmingsgruppene. Det viktigste er at galoppfatningene før serpentinen er skilt ut som egen øvelse.

I LA:6 er det gjort noen flere justeringer for å få en
bedre balanse mellom øvelsene. Det er tatt inn bakdelsvendinger og lagt bedre til rette for en naturlig start på traversene ved at «vend rett opp» er endret til «halv volte» som innledning til øvelsen. En mellomgalopp er fjernet og erstattet med et ekstra mellomtrav tidlig i programmet og øket trav på siste diagonal.

I MB:2 var det blitt hengende igjen noen strekninger med «arbeidstrav» nå rettet til «samlet trav». Programmet er fortsatt benevnt MB:2 NRYF 2012 siden dette mer er å regne som retting av feil enn endring i programmet (men merk dato 1. mars 2013 nederst på siden for den gyldige utgaven).

Dressurprogrammene finner du her:

http://www.rytter.no/Ryttersport/Grener/Dressur/Dressurprogrammerdressur.aspx

06.04.2013 10.33