Årsmøte onsdag 20. mars

Ryttersportsklubben NOR avholder sitt årsmøte onsdag 20. mars kl. 20.00 på Kommunehuset, Formannskapssalen. Vanlige årsmøtesaker. Andre saker til årsmøtet må være styret i hende innen 7. mars. Saker sendes inn på klubbens mail: ryttersportsklubben.nor@hotmail.com.

Enkel servering! Velkommen!

14.02.2013 19.57