Ryttersportsklubben NOR blir pilotklubb hos NRYF

Ryttersportsklubben NOR blir pilotklubb hos NRYF

Vi har gleden av å informere om at Ryttersportsklubben NOR er tatt opp som "satsningsklubb" hos Norges Rytterforbund.

En "satsningsklubb" er en klubb som:

•er organisert med et styre og medlemmer som ønsker å få til et løft

gir et godt tilbud til alle sine medlemmer, også til de som ikke har egen hest.

•utvikler seg både sportslig og organisatorisk.

•skaper gode sosiale møteplasser og bidrar positivt til ryttersportens omdømme i sitt nærmiljø.

•er et godt forbilde for andre klubber

 

Ryttersportsklubben NOR vil dermed få følgende goder av NRYF:

•Klubbesøk av NRYF`s klubbveileder

•Tilbud om NIFs kurs «Klubbens styrearbeid i praksis»

•Tilbud om «Aktivitetslederkurs Hest»

•Tilskudd til klubbarrangement/rekrutteringsaktivitet

•Tilbud om oppfølging/fagkompetanse -f.eks. terminliste og stevneavvikling

•Støtte til innkjøp av Grønt kort –bøker

• Profileringspakke (Skilt, flagg, jakkemerker etc.)

Effekter/"premieboks" levert av NRYF`s hovedsponsor

•Profileringpå rytter.no og i Hestesport

- og Ryttersportsklubben vil i tillegg få tilbud om å hospitere hos en "Veiviserklubb" under stevne/arrangement.

Vi er kjempestolte over at NRYF har tatt oss med som satsningsklubb og ser frem til et fruktbart samarbeid fremover.

06.08.2015 13:32