Dressurstevnet er utsatt!!!

Ryttersportsklubben NOR er nødt til å utsette dressurstevnet som skulle være 25. - 26. april grunnet flere strykninger og få påmeldte. Vi jobber med å finne ny dato og skaffe dommer. Mer info. kommer.

24.04.2015 14:00