Ryttermelding onsdag 19. april 2017

Ryttermelding onsdag 19. april 2017

Ryttersportsklubben NOR ønsker velkommen til UK-stevne i dressur onsdag 19. april. Start kl. 17.30.

Sekretariatet er åpent fra kl. 17.00. Vi holder åpent mellom klassene og i oppvarmingspausene - se startlistene. Vi tar imot kontakt betaling og betaling via mCASH. Startavgiften må være betalt senest før avreise.

Tilreisende hester må forevise pass ved ankomst før hesten tas ut av hengeren.

Funksjonærer
Overdommer: Caroline Hammari. Steward: Cecilie Garden Hammari med assistenter.

Nyttige telefonnumre

Stevneleder/sekretariatsansvarlig: Cecilie Garden Hammari tlf. 932 93 536.

Oppvarming puljevis innendørs. Se angitte tider på startlistene. De tre første startende i klassen varmer opp ca. 12 minutter før første startende (etter premieutdelingen i foregående klasse), resten varmer opp i sine puljer.

Innridning blir det ikke mulighet til. Alle må gå av hestene og gå inn via stallen. Den neste startende må holde seg klar i stallgangen noen minutter før sin egen start, da vi har satt av noen minutter til oppvarming mellom hver ekvipasje (ca. 3 minutter). Husk å holde avstand mellom hestene!

Premiering Klassene premieres med gavekort fra Stall Grenaker. Vi har premieutdeling fortløpende etter hver klasse.

Klasse 1 utgår pga av ingen påmeldte ekvipasjer. Vi har satt startbegrensninger i klassene da tidsrommet vi kan arrangere er begrenset. Se antall startende og premierte på startlistene. Link til startlistene finner du ved å trykke her!

Kiosk Vi har mCASH og selger varmmat, landganger, brus, kaffe, kaker etc.

Veibeskrivelse
Fra Alta: Følg E6 til du ankommer Storslett. Ta av mot Bilto. Følg skilting mot Nordreisa hestesenter.
Fra Tromsø: Følg E6 til du ankommer Storslett. Ta av mot Bilto. Følg skilting mot Nordreisa hestesenter.

Stevneadresse: Nordreisa hestesenter, Tømmernesveien, Storslett.

Gratis inngang! Velkommen!

18.04.2017 08:16