Ryttermelding D-stevnet 13. juli 2012

Takk for alle påmeldinger!
Det er totalt påmeldt 7 ekvipasjer til stevnet.

Oversikt over klassene:

Klasse 1: 2 påmeldte
Klasse 2: 4 påmeldte
Klasse 3: 4 påmeldte

Oppvarming innenfor railen 15 minutter før hver klasse. I tillegg er det oppvarming på 20mx20m ved konkurransebanen.

Overdommer: Lill B. Josefsen
Steward: Caroline Hammari
Stevneleder/sekretariatsansvarlig: Lene Andersen

Foreløpige startlister finner du på:
http://www.horsepro.no/index.php?Site=ShowCompetitionList&eventId=7092

Før spørsmål, ta kontakt med Caroline H. på tlf. 917 10 179.

Velkommen!

11.07.2012 22:24