Utøverprisen 2017 - «Utøvernes egen pris»

Utøverprisen 2017 - «Utøvernes egen pris»

Friidrettens Venner følger opp fjorårets lansering av «Utøvernes egen pris». Aktuelle kandidater til å motta prisen for 2017 er aktive utøvere over 18 år som har oppnådd kvalifiseringskravet til senior-NM i avstemningsåret.

Prisen skal tildeles en aktiv utøver som på en utmerket måte utøver sin idrett i tråd med NFIFs verdigrunnlag. Verdier som fellesskap, mestring, begeistring og grensesprengende vilje skal prege utøverens holdninger og væremåte i den daglige trening, i klubbmiljøet og i konkurransesituasjonen.

Hvem kan foreslå kandidater?
Alle aktive utøvere som er registrert i lisenssystemet, og som er 18 år eller eldre (det vil si fyller 18 år i kalenderåret det året det stemmes), kan foreslå kandidater. Disse utøverne er også stemmeberettiget.

Hvordan foregår avstemmingen?
Forslag til kandidater med begrunnelse gis i perioden 11. til 30. september. Dette kan gjøres på eget tilsendt Questback-skjema eller på e-post: post@friidrettensvenner.no
Et nominasjonsutvalg vil så nominere inntil fem av de foreslåtte kandidatene.
De stemmeberettigede avgir så sin stemme til en av de nominerte, og dette vil foregå i tidsrommet 7. til 31. oktober.

Hva er prisen?
Prisen er et stipend på 10.000 kroner.

Nominasjonsutvalget
Nominasjonsutvalget består av: Ronny Nilsen (Friidrettens Venner), Veslemøy Hausken Sjöqvist (NFIF), Torbjørn Lysne (utøver representant), Ann-Kristin Syversen (TINE) og Stine Haugum (ungdommens representant).

Her kan du se fjorårets kandidater og vinner - Utøverprisen 2016

Følg Friidrettens Venner på Facebook 

Dette er Friidrettens Venner 

11.09.2017 14:53