Om oss

«Nye» Friidrettens Venner (FIV) er en sammenslåing av «gamle» Friidrettens Venner og aktivitetsdelen av Stiftelsen Norsk Friidrett (SNF). Stiftelsen var initiativtager til, og medarrangør for, Grethe Waitz-løpet. 

Friidrettens Venner (FIV) og Stiftelsen Norsk Friidrett (SNF) har siden 1974 gjennom sin virksomhet tilført norsk friidrett nær 60 millioner kroner til aktiviteter og konkrete tiltak på landsbasis - både til Norges friidrettsforbund, kretser og klubber samt utviklingsprosjekter. Vi har også i en årrekke bidratt med priser og stipender til de beste norske utøverne i senior-, junior- og ungdomsmesterskapene, samt til ledere og trenere.

Årlig tildeles våre priser for Årets navn i norsk friidrett, Utøverprisen (utøvernes egen pris og utdelt første gang i 2016), Prestasjonsprisen, Utviklingsprisen, Paraprisen (utdelt første gang i 2017) og Dommerprisen.

Friidrettens Venner skal: 

  • Arbeide for videreutvikling av norsk friidrett.
  • Være en aktiv medspiller for Norges Friidrettsforbund.
  • Delta aktiv i opplysningsvirksomhet og PR-aktiviteter til fremme for friidretten.
  • Skape gode tilbud for Friidrettens Venners medlemmer.