Ny søknadsfrist for søknad om midler fra Friidrettens Venner for 2012

Ny søknadsfrist for søknad om midler fra Friidrettens Venner for 2012

Friidrettens venner har forlenget søknadsfristen for 2012 med en måned.

Den nye søknadsfristen for 2012 er den 31. januar 2012. Det henvises det til vår annonsetekst fra desember 2011 vedrørende hvem som kan søke, hva søknaden skal inneholde og formålet det kan det søkes midler til. Søknadsfrist: Søknadsfristen for 2012 er den 31. januar 2012.

17.08.2012 13:12