Årsmøtet takket Odd Bergh og Torbjørn Briseid

Årsmøtet takket Odd Bergh og Torbjørn Briseid

Vår styreleder Odd Bergh takker av etter mange års innsats for stiftelsen og FIV. Han startet med sitt første verv allerede i 1986.

Nyvalgt styreleder Jan Arne Kragset takket Odd Bergh for hans lange og gode innsats for FIV med blomster, idrettsleksikon og et gavekort - et helgeopphold på hotell.

Årsmøtet takket også Torbjørn Briseid for hans gode innsats i SNF, med blomster og idrettsleksikon.

Friidrettsforbundet, ved Trond Håvard Brunes, benyttet vårt årsmøte til å hedre avgående styreleder Odd Bergh med fine lysestaker.

06.07.2012 00:00