Medlemsbrev i august

Medlemsbrev i august

Medlemsbrevet inneholder forskjellige aktuelle temaer siden sist medlemsbrev.

Medlemsbrev 3 – 2013 innholder:

•    FIV-priser utdelt under jr. NM
•    NM-pakke til FIV-medlemmer
•    Vi takker Odd Bergh
•    Vi takker Torbjørn Briseid

2013-3 FIV Medlemsbrev.pdf

16.08.2013 18:00