Årets trener i norsk friidrett 2013

Årets trener i norsk friidrett 2013

gikk til Eystein Enoksen.

Eystein Enoksen har på flere områder over mange tiår bidratt til utviklingen av norsk friidrett. Gjennom sitt virke på Norges Idrettshøyskole med utvikling av fagstoff og bokutgivelser, som kursforeleser, mentor, samtalepartner, inspirator og ikke minst som trener. Få om noen har på en slik måte som Eystein bidratt til å utvikle den norske trenerstanden. Ikke ett eneste trenerkurs har blitt gjennomført uten at fagstoff fra Eystein har vært en del av pensumlitteraturen.
Enoksen var også en betydelig pådriver for å starte Friidrettens Trenerforening som ble stiftet for over 20 år siden og har både som formann og som ansvarlig for løp-2 satt sitt markante faglige stempel på trenerseminaret og Fagnytt. Eystein er virkelig en kontinuitetsbærer.
Eystein har gjennom år trent utøvere i ulike løpsdisipliner, som har hevdet seg godt nasjonalt og internasjonalt. Han møter den enkelte med en genuin interesse for hele mennesket, ikke bare friidrettsutøveren.
Alle nevnte områder der Eystein har bidratt kunne hver for seg gitt grunnlag for trenerpris. Det som imidlertid gjør det særskilt fortjent inneværende år er den resultatutvikling mange av utøverne hans har hatt sesongen 2013. I denne begrunnelse nevnes bare en, men flere kunne vært nevnt, Øyvind Strømmen Kjerpeset - som to ganger i år satte norsk rekord på 400 hekk og ble den første norske utøver som løp denne distansen under 50.00. Samarbeidet mellom trener og utøver har i dette tilfellet vært særdeles utviklende. Måten de i felleskap utfordrer hverandre, med å sett mål både for treningen og resultatene er spennende å følge.

Vi gratulerer Eystein Enoksen med fortjenstlig pris som Årets trener 2013.

02.12.2013 16:00