Søknad om midler fra Friidrettens Venner for 2012

Søknad om midler fra Friidrettens Venner for 2012

Friidrettens venner deler hvert år ut midler til klubber, kretser, regioner eller forbund med tilknytning til friidrett. Søknadsfristen for midler er den 31. desember 2011.

Friidrettens venner deler hvert år ut midler til klubber, kretser, regioner eller forbund med tilknytning til friidrett. Søknadsfristen for midler er den 31. desember 2011.

I løpet av januar vil styret behandle og vedta tildelningene av midler for 2012, som vil bli presentert på hjemmesiden.
Kriterier vil være retningsgivende, men fraskriver ikke styret retten til på fritt grunnlag å bevilge midler til de formål styret til enhver tid ønsker.

Den totale rammen for tildelinger for 2012 er NOK 400.000 til klubber, kretser, regioner og forbund. Tildelingene vil være i størrelsesorden NOK 10. 0000 - 30.000 til klubb og på kretsnivå.

Hvem kan søke:
Alle klubber, kretser, regioner eller forbund med tilknytning til friidrett, og som kan bidra til å utvikle norsk friidrett er søknadsberettiget.

Søknaden skal inneholde:
•    Formål
•    Begrunnelse
•    Fullstendig budsjett
•    Søknadsbeløp
•    Søkerorganisasjon og ansvarshavende

Formål det kan det søkes midler til:
Friidrettens Venner ønsker for tildelingen 2012 å sette fokus på kompetanseheving og samarbeid på tvers av klubber og kretser, som f.eks på trenersiden og friidrettsarrangementer. 

•    Aktiviteten skal i hovedsak være prosjektrettet og ikke driftsrettet.
•    Aktiviteten bør være av langsiktig karakter eller ha langsiktige virkninger.
•    Aktiviteten bør gjelde flere enn en enkeltperson.

Søknadsfrist:
Søknadsfristen for 2012 er den 31. desember 2011.

04.01.2012 15:06