Friidrettens Venner søker arrangør.

Friidrettens Venner søker arrangør.

Norsk Friidretts visjon er «Friidrett for alle – hele livet». 

Friidrettens Venner ønsker sammen med en arrangørklubb å lansere et stevnekonsept som ivaretar visjonen til Norsk Friidrett.

Vi søker derfor en arrangør som i samarbeid med sin kommune eller by vil arrangere en «friidrettsfestival».

Det innebærer at vi ser for oss et to-dagers arrangement (lørdag-søndag) med kulturinnslag og en god sosial ramme rundt bespisning og samvær mellom deltakerne.

Noen stikkord:  Det skal være klasser for ungdom (13-14 år), junior (15-17 år), seniorer, (18 år+) parautøvere og veteraner.

Det skal være øvelser innen hopp, løp (korte, lange og hekk) og kast. Spesifikt øvelsesutvalg fastsettes i samarbeid med Friidrettens Venner.

Vi ser for oss helgen 10.-11. september 2022 som den mest aktuelle helgen for festivalen.

Friidrettens Venner støtter en arrangør økonomisk med kr. 100.000, forutsatt at overnevnte punkter ivaretas.

Vi ønsker at disse midlene skal brukes for å sikre at det blir et attraktivt stevnetilbud for norsk friidretts mangfold.

Arrangør kan selv inngå sponsoravtaler for arrangementet, men stevnenavnet skal være Friidrettens Venners Friidrettsfestival.

 

Søknader sendes Friidrettens Venner post@friidrettensvenner.no innen 15.desember 2021.  

I søknaden oppfordrer vi interesserte klubber til å beskrive hvordan dere vil gå frem for å lage en friidrettsfestival innenfor rammene som beskrevet, og eventuelle andre idéer dere har rundt et slik arrangement.

 

Bildetekst: Styeremdlemmene Maj Britt Aastad Nyheim, Dag Kåshagen og Vegard Henriksen i Friidrettens Venner søker arrangør av friidrettsfestival.

04.11.2021 08:00